Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

1. Dispozitii generale

Website-ul www.zambete.ro  (denumit in continuare zambete.ro) este administrat si actualizat de catre IT CONTRACTING SRL, cu sediul social in Ploiesti, strada Calarasi, nr. 1, bloc 150H, ap. 7, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J29/1930/2018 si Codul Unic de Identificare Fiscala 39921086 (denumita in continuare IT CONTRACTING), iar utilizarea acestuia este conditionata de acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos (denumite in continuare „Termeni si Conditii” sau „Contractul”).

Termenii si conditiile stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana (denumita in continuare „Utilizatorul”) poate vizita ori accesa website-ul ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul acestui website, precum si modalitatile de asigurare a protectiei si sigurantei datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia Utilizatorului de a inceta accesarea website-ului. Accesarea sau vizitarea in continuare a website-ului,  a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul website-ului constituie o acceptare in intregime si neconditionata de catre Utilizator a Termenilor si conditiilor si a oricarei prevederi din acestea, cu exceptia celor care vizeaza protectia datelor personale.

Cu exceptia aspectelor ce tin de prelucrarea datelor personale, regulile de utilizare a website-ului pot fi modificate in orice moment de catre IT CONTRACTING, fara notificarea prealabila a Utilizatorilor anteriori. Orice modificare in continutul acestor Termeni si Conditii va fi notificata prin pop-up afisat la accesarea website-ului, vizibil public de catre orice vizitator. Aceste reguli sunt, de asemenea, oricand accesibile pe site, in footer-ul acestuia (zona inferioara de meniu), astfel incat Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a le cunoaste si respecta intocmai. IT CONTRACTING isi rezerva dreptul de a stabili reguli suplimentare in cadrul anumitor servicii ale website-ului, reguli ce vor fi mentionate in mod explicit si vor fi disponibile Utilizatorilor anterior contractarii serviciilor la care acestea se refera.

Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii website-ului prin simpla utilizare sau accesare a website-ului sau a oricarei facilitati oferite de website, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea website-ului si/sau utilizarea in orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia

2. Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie prin care Utilizatorul poate fi identificat, in special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate in legatura cu identitatea fizica, fiziologica, genetica, psihica, economica, culturala sau sociala.

Societatea noastra ia toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal, iar prezentele conditii reprezinta notificarea stabilita de art. 13 sau 14 din Regulamentul (UE) 2017/679 (denumit in continuare „Regulamentul”) prin care explicam de ce colectam datele dvs. cu caracter personal, modul in care protejam aceste date, precum si care sunt drepturile dvs. in legatura cu aceasta colectare de date.

 • Consideratii generale privind datele dumneavoastra personale

In conformitate cu Regulamentul, IT CONTRACTING va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate sau preluate de la Utilizatori numai în scopurile descrise mai jos.

IT CONTRACTING realizeaza urmatoarele operatiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea si, in unele cazuri, transmiterea care terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract comercial care asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor website-ului pentru a administra, mentine, imbunatati si obtine informatii cu privire la serviciile pe care le ofera, precum si pentru a preveni erori si scurgeri de informatii prin reteaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali.

Conform Regulamentul (UE) 2017/679 si Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere in scris in acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@zambete.ro cu specificatia „Solicitare date cu caracter personal”.

 • Datele avand caracter personal pe care le colectam, temeiurile si scopurile colectarii, modalitatea si perioada de pastrare

In cadrul raportului de comunicare online stabilit intre website si Utilizator, colectam si prelucram datele dvs. avand caracter personal, colectarea si prelucrarea acestor date fiind necesara furnizarii de continut informativ si promovational catre utilizator, numai conform scopurilor stabilite în cadrul acestui punct 2 şi în cadrul punctului 5.

Temeiurile coletarii de date cu caracter personal pentru vizualizarea website-ului pot fi urmatoarele:

 1. persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice,
 2. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

Pentru vizualizarea website-ului de catre Utilizator sunt colectate date personale prin intermediul Cookies, marcaje de timp (data si ora accesarii), precum si istoricul navigarii pe site in scopul monitorizarii traficului website-ului si a istoricului accesarilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de continut si identificarea continutului cel mai relevant pentru Utilizator. Aceste date cu caracter personal sunt colectate in cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorintei explicite de stergere de catre utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. Dupa cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic.

 • Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal si exercitarea acestora

In vederea protejarii la un standard cat mai ridicat a datelor, Utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentam pe scurt in cele ce urmeaza. Pentru orice detalii suplimentare nu ezitati sa contactati responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul Societatii noastre, utilizand urmatoarele date de contact: contact@zambete.ro

 • Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obtine accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucram, precum si dreptul de a obtine copii ale acestora. La solicitarea Utilizatorului, prima astfel de copie ii va fi oferita de catre noi in mod gratuit, urmand ca eventualele copii suplimentare pe care le va solicita sa poata fi supuse unei taxe corespunzatoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor avand caracter personal va poate fi oferita fie in format electronic, fie in format fizic, in functie de solicitarea dvs. si de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informatiilor despre datele cu caracter personal existente in website, precum si pentru a solicita stergerea partiala sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresata cererea folosind adresa de e-mail contact@zambete.ro sau sa fie expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al IT CONTRACTING situat in Ploiesti, strada Calarasi, nr. 1, bloc 150H, ap. 7.

De asemenea, Utilizatorul are dreptul sa obtina orice informatii suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrarii datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam, informatii privind prelucrarea si divulgarea acestor date, si orice alte asemenea informatii).

 • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obtine rectificarea oricaror inexactitati ce vizeaza datele sale cu caracter personal prelucrate de catre noi. De asemenea, are dreptul de a obtine completarea oricaror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze website-ul la adresa de e-mail contact@zambete.ro  ori de cate ori observa ca exista o inexactitate in privinta datelor sale cu caracter personal sau ca datele sale cu caracter personal prelucrate de catre sunt incomplete.

 • Dreptul la stergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la stergerea datelor avand caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce inseamna ca legea instituie anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept (“dreptul de a fi uitat”).

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor

Utilizatorul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal pe care le colectam si prelucram, in special in cazul in care contesta exactitatea datelor, in cazul in care prelucrarea datelor este ilegala ori in cazul in care prelucrarea acestor date nu mai este necesara, potrivit legii.

 • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea de catre noi a datelor avand caracter personal, in special in cazul in care prelucrarea se realizeaza in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care acesta se afla, caz in care datele acestuia trebuie anonimizate in cel mai scurt timp de la sesizarea obiectarii din baza de date a website-ului, iar anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.

 • Dreptul la retragerea consimtamantului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimtamantului, Utilizatorul are dreptul de a isi retrage consimtamantul in orice moment, la fel de usor cum l-a si acordat initial. Retragerea consimtamantului nu va afecta insa legalitatea prelucrarii datelor pe care am realizat-o inainte de retragerea consimtamantului. Dreptul la retragerea consimtamantului nu este unul absolut, ceea ce inseamna ca exista cazuri in care datele nu vor fi sterse ca urmare a retragerii consimtamantului (de exemplu in cazul in care datele avand caracter personal sunt folosite pentru ca website-ul sa se conformeze unei obligatii legale, pentru siguranta sanatatii publice sau pentru cercetare stiintifica). Retragerea consimtamantului se aplica din momentul inregistrarii acesteia si operarea retragerii consimtamantului se va realiza in maximum 3 zile lucratoare de la inregistrare.

 • Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Societatea noastra.

 • Procesul decizional automatizat

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate printr-un proces decizional automatizat in vederea personalizarii informatiilor si comunicarilor comerciale adresate dumneavoastra. Procesul decizional automatizat are la baza consimtamantul dumneavoastra expres.

 • Exercitarea drepturilor

Pentru ca Utilizatorul sa isi poata exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice intrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lamuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informari, va rugam sa ne contactati oricand, utilizand informatiile de contact.

Cum se pot transmite cererile sau plangerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informatii cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul in care datele sunt colectate, prelucrate si protejate sau pentru a cere orice lamuriri referitoare la cele mentionate in acesti Temerni si Conditii orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresandu-se prin e-mail la contact@zambete.ro sau prin corespondenta postala la sediul social al IT CONTRACTING situat in Ploiesti, strada Calarasi, nr. 1, bloc 150H, ap. 7.

3. Materialele si informatiile accesibile prin intermediul website-ului

  • Drepturile asupra continutului website-ului

Sectiunea website-ului dedicata articolelor, respectiv tot continutul in format text din aceste sectiuni, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – apartin IT CONTRACTING.

Continutul sectiunii website-ului dedicata articolelor poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al IT CONTRACTING. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestei sectiuni a website-ului sau a oricarei parti a acesteia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

 1. este permisa reproducerea (pe website-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume website – link catre continutul website-ului).
 2. sunt permise link-urile catre website-ul zambete.ro , iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea Nume website – link catre continutul website-ului)

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care adminstratorul website-ului le detine asupra/in legatura cu website-ul www.zambete.ro.

IT CONTRACTING isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului website-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa contact@zambete.ro

 • Limitarea raspunderii administratorului website-ului

IT CONTRACTING nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul website-ului, respectiv pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii website-ului. Cu toate acestea, IT CONTRACTING va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si maniera profesionista in care vor fi furnizate informatiile pe website, pentru a dobandi si mentine increderea Utilizatorilor in website. In acest sens, IT CONTRACTING va incerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil erorile si omisiunile semnalate.

Administratorul website-ului nu ofera niciun fel de garantii pentru continutul website-ului si in nicio situatie nu poate fi tinut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti/secvente/pagini de pe website sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului website-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca IT CONTRACTING nu garanteaza:

 • ca informatiile continute pe website sunt pe deplin complete;
 • ca informatiile sau serviciile de pe website-ul www.zambete.ro vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii isi asuma intreaga responsabilitate;
 • pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul website-ului, utilizarea informatiilor si a serviciilor facandu-se de catre Utilizatori pe propria raspundere;
 • ca serviciile disponibile prin intermediul website-ului vor functiona constant, neintrerupt, fara erori – fata de acest aspect, IT CONTRACTING nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a website-ului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe site catre alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

In mod expres, Utilizatorii website-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere IT CONTRACTING pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a website-ului.

Pentru cazuri de forta majora, IT CONTRACTING si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este exonerata total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al IT CONTRACTING, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele website-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure IT CONTRACTING si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorilor in legatura cu utilizarea website-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

IT CONTRACTING nu ofera nicio garantie, nici in mod expres si nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv, dar fara limitare la functionarea website-ului www.zambete.ro, informatia, continutul, materialele sau serviciile de pe website. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui website si contractarea serviciilor oferite direct sau indirect se face pe propriul lor risc.

4. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor website-ului si ale IT CONTRACTING, prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a sediului IT CONTRACTING.

5. Politica privind utilizarea fisierelor de tip cookie

Aceasta politica se refera la cookie-urile din cadrul prezentului website, operat de catre IT CONTRACTING, si priveste modalitatea de utilizare a cookie-urilor pentru monitorizarea traficului si promovarea website-ului, asigurarea securitatii si afisarii corecte si completa a informatiei, desfasurarea in siguranta si conformitate cu obiectivele comunicarii a tuturor campaniilor de promovare publicate pe site, asigurand respectarea normelor si regulamentelor de protectie a datelor cu caracter personal si a dreptului la informare al oricarui utilizator al website-ului.

Acceptarea politicii de cookie face posibila accesarea website-ului. Utilizatorul are dreptul de a opta, la accesarea website-ului, pentru neacceptarea politicii de cookies, acest lucru atragand dupa sine imposibilitatea de accesare a website-ului.

Website-ul foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor website-ului o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Fisierele de tip cookie  reprezinta date cu caracter personal in masura in care acest instrument digital insumeaza date stocate in browserul utilizatorului, continand informatii despre navigarea pe internet, iar utilizarea mecanismului de tip cookie constituie un avantaj in folosul vizitatorilor website-ului. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de ex.: setarile limbii in care se doreste accesarea unui website; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor din magazinul online in cosul de cumparaturi).

Cookie-urile ne ajuta la urmarirea si segmentarea intereselor Utilizatorilor website-ului  pentru a intensifica experienta vizitarii website-ului nostru. Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care Utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc.) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni);
 • ofera detinatorilor de website-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate website-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori;
 • permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte website-uri sa fie incluse intr-un anumit website pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
 • imbunatatesc eficienta publicitatii online.

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii legate de acest subiect, ne puteti contacta la adresa de e-mail contact@zambete.ro.

 • Tipurile de cookies

Clasificarea cookies se face in functie de durata de utilizare, rolul si sursa acestora, astfel:

Cookie-uri in functie de durata de utilizare:

 • de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Cookie-uri in functie de rolul acestora:

 • strict necesare – anumite cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet sa functioneze in mod corespunzator. Modulele cookie strict necesare va permit sa navigati prin website si sa beneficiati de caracteristicile sale. Fara aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirectionarea automata la cel mai putin ocupat server sau retinerea listei dvs. de dorinte.
 • functionale – cookie functionale inregistreaza informatii legate de alegerile pe care utilizatorii le fac si le permit, de asemenea, operatorilor de website-uri sa personalizeze website-ul conform cerintelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferintele legate de categorie/segment.
 • Cookie-uri de performanta si analiza – cookies care ofera posibilitatea operatorilor website-urilor de internet sa monitorizeze vizitele si sursele de trafic, modul in care utilizatorii interactioneaza cu pagina de internet sau anumite sectiuni din pagina de internet. Informatiile furnizate de modulele cookie de analiza ajuta operatorii sa inteleaga cum folosesc vizitatorii website-urile si apoi sa foloseasca aceasta informatie pentru a imbunatati modul in care este prezentat continutul oferit utilizatorilor.
 • Cookie-uri de targetare si publicitate – cookie-uri care pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitatile online ale utilizatorilor si de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite in scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele si serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informatii servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator.
 • Cookie-uri first party vs cookie-uri third party – fiecare cookie este creat de un anumit website, responsabil care plaseaza respectivul cookie.
 • Cookie-urile first party sunt plasate de catre domeniul Internet/website-ul accesat de catre utilizator (a carui adresa apare in bara de adrese a browserului). Spre exemplu, daca utilizatorul viziteaza zambete.ro , iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este zambete.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.
 • Un cookie third party este plasat de catre un alt domeniu Internet/website decat cel accesat de catre utilizator; acest lucru inseamna ca website-ul accesat contine si informatii provenind de la un website tert – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat.

Continut incorporat (butoane, aplicatii si widget-uri de socializare). Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un tert, care permit interactiunea utilizatorilor cu website-urile ale caror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interactiunea utilizatorului cu butoanele sau widget-urile de socializare de la un tert permite tertului sa colecteze unele informatii despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informatii din antetul paginii si informatii despre browser.

 • Modul de functionare

Fisierele de tip Cookies permit recunoasterea echipamentului Utilizatorului si afisarea in mod corespunzator a paginii de Internet, adaptata preferintelor individuale ale utilizatorului. Cookie-urile au rolul de a va asigura o experienta de navigare web placuta si sigura si de a va oferi servicii complete. Concret, pe baza cookie-urilor avem posibilitatea de a:

 • Adapta prezentarea si afisarea website-ului in functie de preferintele dvs. (limba, rezolutie etc)
 • Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea personai, bazate pe comportamentul dvs. pe site si de interesul manifestat pentru produsele prezentate. Aceste statistici ne permit sa imbunatatim structura si continutul website-ului, astfel incat sa va oferim informatiile de care aveti nevoie.
 • Asigura masuri de securitate web
 • Asigura transmiterea de informatii personalizate utilizatorului conform preferintelor acestora mentionate voluntar si explicit in cadrul site-ului

In general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate si analizate anonim. Daca in urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat in calculatorul Utilizatorului si acest cookie determina ce reclama va primi utilizatorul, care se numeste publicitate bazata pe interes.

Publicitatea bazata pe interes este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitati si de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastra. Interesele comune sunt grupate in functie de activitatea de navigare desfasurata anterior iar utilizatorilor li se serveste doar publicitatea care se potriveste cu interesele lor. In acest mod, publicitatea este relevanta si cat se poate de utila.

Tipuri de cookie-uri folosite de zambete.ro

Mai jos este lista detaliata a cookie-urilor si identificatorilor de dispozitive utilizate.

Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul dat pentru utilizarea cookie-urilor (cu exceptia cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea optiunilor din setarile de cookies corespunzatoare disponibile, specifice browser-ului utilizat.

Desigur, puteti seta browserul dvs. sa blocheze si cookie-urile necesare insa website-ul ar putea sa nu functioneze in mod corespunzator. De asemenea, dezactivarea si a altor tipuri de cookie-uri (decat cele necesare) ar putea sa afecteze functionarea sau experienta dvs. la utilizarea website-ului.

 • Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare va permit sa navigati zambete.ro si sa beneficiati de caracteristicile sale. Fara aceste module cookie nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirectionarea automata la cel mai putin ocupat server sau retinerea listei dvs. de preferinte.

Mai jos cateva exemple ale cookie-urilor necesare pe care le utilizam.

Nume cookie: wordpress_logged_in

Scop si continut: Acest cookie tine evidenta logarii pentru utilizatorii inregistrati.

Durata: 1 zi

 • Cookie-uri functionale

Modulele cookie functionale inregistreaza informatii legate de alegerile pe care le-ati facut si ne permit, de asemenea, sa adaptam website-ul pentru a se potrivi nevoilor si solicitarilor dvs.

Nume cookie: cookie_notice_accepted

Scop si continut: Acest cookie tine evidenta acceptarii mesajului de informare cu privire la Termenii si Conditiile Zambete.ro

Durata: 16 zile

 • Cookie-uri de performanta si analiza

Aceste tipuri de cookie ne ajuta sa intelegem cum utilizatorii folosesc zambete.ro. Folosim aceste date doar in scopul imbunatatirii serviciilor oferite prin intermediul zambete.ro

Servicii de analiza prin Google Analytics

Zambete.ro foloseste Google Analytics, serviciu de analiza web a Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Google va analiza in numele nostru modul in care dumneavoastra folositi website-ul nostru. In acest scop folosim Cookie-uri de analiza. Informatiile colectate de Google in legatura cu folosirea zambete.ro de catre dumneavoastra (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile web din cadrul zambete.ro pe care le vizitati, tipul browserului dumneavoastra, setarile de limba, sistemul dumneavoastra de operare, rezolutia ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate si analizate; rezultatele corespunzatoare ne vor fi ulterior facute disponibile intr-o forma anonimizata. Google este certificat in conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protectie al datelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor de catre Google in SUA.

Pentru mai multe informatii despre Google Analytics va rugam sa consultati Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, si Google Privacy Policy, disponibile aici https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Puteti sa va retrageti consimtamantul privind analiza web in orice moment prin descarcarea si instalarea unui Browser Plugin oferit de Google.

 • Cookie-uri de targetare si publicitate

Cookie-urile si tehnologiile de targetare pentru scop publicitar ne permit sa colectam date de la persoanele care utilizeaza zambete.ro. Aceste date sunt apoi agregate pentru a crea segmente de utilizatori clasificati pe diverse categorii (creare de profiluri), fara insa a avea informatii concrete privind identitatea utilizatorilor inclusi in astfel de segmente. Aceste date ne permit apoi sa furnizam utilizatorilor care corespund acestor clasificari publicitate bazata pe interes sau publicitate contextuala.

 • Publicitatea tertilor

Zambete.ro permite si altor societati sa furnizeze materiale publicitare si sa colecteze informatii prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terte parti) incluse in site.

Practic, aceste tehnologii de targetare care insotesc mesajele publicitare afisate pe care le vad Utilizatorii permit monitorizarea a cat de eficiente sunt mesajele publicitare afisate.

De asemenea, tertii parteneri care afiseaza publicitatea pot sa utilizeze si alte cookie-uri pe care le-au setat pe dispozitivul vostru cand navigati si alte pagini de internet. Tertii parteneri folosesc aceste date pentru a sti daca ati vizualizat sau nu un anumit anunt publicitar sau pentru a va identifica in baza lor de date si pentru a folosi ulterior aceste date pentru a va servi alte tipuri de publicitate care ar corespunde intereselor dvs.

Tipurile de cookies de targeting si publicitate on-line utilizate pe zambete.ro

Nume cookie: adroll retargeting

Furnizor: Adroll.com (https://www.adrollgroup.com/privacy)

Scop si continut: servire publicitate corespunzatoare intereselor utilizatorului

Durata: 30 zile

 • Plug-inuri de socializare

Zambete.ro poate utiliza sau implementa plug-inuri retelelor de socializare ale unor terti. In general, interactiunea dvs. cu un plug-in ofera posibilitatea tertului sa colecteze unele informatii despre dvs., inclusiv adresa IP, informatii din antetul paginii si informatii despre browser.

Zambete.ro a implementat urmatoarele butoane de socializare:

 • Facebook
 • Google +
 • LinkedIn
 • Twitter
  • Cum se poate opri utilizarea cookie?

Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salveaza Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet in mod implicit.

Totusi, setarile pot fi schimbate de dvs . astfel incat instalarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web. Informatii detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile in campul de setari al browser-ului web.

Va informam ca limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale modului in care sunt afisate paginile website-ului.

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Puteti opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimtamantului dumneavoastra, Cookie-urile necesare nu vor putea fi insa dezactivate din acest modul intrucat sunt necesare pentru functionarea website-ului.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului dvs.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

 • Setari cookie in Firefox – https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
 • Setari cookie in Chrome – chrome://settings/
 • Setari cookie in Safari – https://support.apple.com/ro-ro/HT201265
 • Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.eu/ro

Informatii despre modul in care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de catre Google se regasesc in cadrul Setarilor pentru anunturi Google (http://www.google.com/settings/ads?hl=ro ). De asemenea, folosirea modulelor cookie de catre un furnizor terta parte poate fi dezactivata accesand pagina de dezactivare Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options/ ).

Sfaturi pentru o navigare web sigura, bazata pe Cookies.

Cookie-urile NU sunt virusi.

Totusi, Cookie-urile pot fi utilizate in detrimentul utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Aplicatiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. Sistemul de securitate al serverelor website-ului nostru asigura utilizarea in siguranta si protejata a cookie-urilor si stocarea criptata, in siguranta a datelor disponibile in cadrul website-ului.

Browserele au, de asemenea, integrate setari de confidentialitate care ofera diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor – precum perioada de valabilitate si stergerea automata la incheierea unei sesiuni web.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor limiteaza accesul pe website-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo, Facebook, Google.

De aceea, va oferim cateva sfaturi care sa va asigure o navigare web sigura, prin intermediul Cookie-urilor:

 • Personalizati setarile browserului in ceea ce priveste Cookie-urile.
 • Daca sunteti unicul utilizator al terminalului, puteti seta termene de expirare a Cookie-urilor prelungite.
 • In cazul in care nu sunteti unicul utilizator al terminalului, luati in considerare stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul.
 • Instalati aplicatii antispyware si faceti-le constant update.
 • Asigurati-va ca browser-ul folosit este mereu updatat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

 

IT CONTRACTING SRL